Ochrana osobních údajů

Přehledová sestava - Registrace

Správce
Reg. číslo subjektu: 00064830
Datum registrace: 18.3.2016
Identifikace subjektu: HASCO spol. s r.o.
IČO subjektu: 45274461
Druh subjektu: Právnická nebo fyzická osoba podnikající
Adresa
Ulice + ČP Na Pankráci 470/8
Město/Obec Praha
PSČ 14000
Číslo evidence: 001
Datum přijetí podání: 14.3.2016
Datum změny registrace: 14.3.2016

Účel (účely) zpracování osobních údajů:

INTERNETOVÝ OBCHOD

 

  • Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů

 


Kategorie subjektů údajů

  • Zákazníci (klienti) oznamovatele

Kategorie osobních údajů

  • Adresní a identifikační údaje

Zdroje osobních údajů

  • Přímo od subjektu údajů

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele

Ulice + ČP Město/Obec PSČ

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:

  • Nebudou jiní příjemci

Předání

  • Nebude docházet k předání údajů do jiných států